Gustavsberg

Gamla porslinsarbetarstugor från 1910 fasad reveterades med kalkbruk och samtliga fönster utbytta och där smygarna restaurerades. Skador i fasaden lagades med 8mm spritputs och därefter avfärgades fasaden med kulturkalkfärg två strukningar.