Skansen stugan

Murning av skorstenar med kanaler (Skorstenskanalerna tätades med slamning). Håltegel och C-bruk.